+385 (0)98 / 239 320 marija.farm2018@gmail.com

Udruga Marijina Farma

Edukacijom do smanjenja gladi i siromaštva: Marijina Farma u Kongu

VIZIJA PROJEKTA je u gradu Lubumbashi dugoročno stvoriti održivu farmu prema Europskim standardima koja će generirati
dodanu vrijednost za lokalno stanovništvo, smanjenje gladi i siromaštva te povećanje zapošljavanja.

Misija projekta je stvoriti sve uvjete na lokalnoj farmi koja je smještena u gradu Lubumbashi kako bismo je osposobili za dugoročni samoodrživi razvoj i rast. Uključuje: Dovod pitke vode na farmu (vodovod), oplemenjivanje zemlje za uzgoj poljoprivrednih kultura, poboljšanja uvjeta u kojima žive životinje, povećanje broja životinjskih vrsta na farmi, pošumljavanje, sađenje….

Etička načela na kojima Udruga Marijina FARMA zasniva svoj rad jesu opća etička načela i temeljna etička načela.

 • Opća Etička načela Udruge

 • Vrijednost Udruge koje se ogleda se u bogatstvu i zadovoljstvu svih nositelja rada Udruge.

 • Društveno odgovorno poslovanje koje pridonosi ekonomskom i društvenom razvoju ne samo na lokalnoj već i na međunarodnoj razini.

 • Poslovno ponašanje svih članova Udruge treba se temeljiti na zakonskim propisima i etičkim normama RH.

 • Udruga pri svom djelovanju treba štititi okoliš i stimulirati održivi razvoj te spriječiti rasipno korištenje prirodnih resursa.

 • Transparentno poslovanje.

 • Održivi rast i razvoj.

Temeljna poslovna etička načela Udruge su:

 

1. sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima,
2. zakonitost, transparentnost i javnost poslovanja,
3. održivo i društveno odgovorno poslovanje,
4. društvena solidarnost i pravednost,
5. poštenje i transparentnost u poslovnim odnosima,
6. profesionalnost i participativno upravljanje u vođenju poslovanja,
7. ravnopravan tretman i sinergija interesa svih dionika te timski rad,
8. inovativnost i otvorenost prema promjenama,
9. odgovorno upravljanje resursima i održivim razvojem,
10. svatko ima pravo na život, slobodu i osobnu sigurnost,
11. vjerodostojno i principijelno rješavanje nesuglasica na temelju činjenica i pravednosti,
12. odricanje svih oblika mita i sukoba interesa,
13. poštivanje slobode mišljenja, savjesti i vjere.

Kako se uključiti u rad udruge Marijina Farma?

Nazovite +385 (0)98 / 239 320  

Udruga Marijina FARMA se  vodi načelima sljedećih svjetskih dokumenta:

1. OPĆA DEKLARACIJA O LJUDSKIM PRAVIMA

2. DEKLARACIJA O PRAVIMA DJETETA i KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA 

3. STRATEGIJA RAZVOJA DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE 

4. UN GLOBALNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030.

5. STRATEGIJA EUROPA 2020.

Opravdanost projekta ili zašto baš smanjenje gladi i siromaštva u Demokratskoj Republici Kongo?

DRC jedna od 25 najsiromašnijih država svijeta.

Država koja ima uran, zlato, dijamante, naftu, kobalt… Da bi se ta bogata zemlja mogla kolonizirati i iskorištavati, prvi se dosjetio belgijski kralj Leopold II koji je pomoću međunarodne zajednice uspio od ove države stvoriti vlastiti posjed tri puta veći od njegove Belgije. Tijekom njegove vladavine u ovoj je državi stradalo oko milijuna ljudi, a danas smo svjedoci da je DRC i dalje srce tame, kojeg nemilice svi iskorištavaju radi prirodnih bogatstava.

Najkrvaviji svjetski sukob od Drugog svjetskog rata još se “vuče” ovom zemljom: poginulo je više od pet milijuna ljudi, milijuni su dovedeni na
ivicu smrti zbog gladi i bolesti, milijoni žena i djevojčica su silovane. Veliki afrički rat (1998-2003), u kojem je sudjelovalo devet nacija i
najmanje 25 naoružanih frakcija, skoro se u potpunosti odigravao baš u granicama Konga, pa ga u literaturi nazivaju i Drugi rat u Kongu. Tim
ratom koji je iz ljudi izvukao ono najgore svijet se nije mnogo opterećivao, mrtvi se nisu brojali, ali su svjetski možnici itekako se pozabavili dijamntima, interesnim sferama i mogućnostima za iskorištavanje kongoanskog bogatstva.

Područja djelovanja sukladno ciljevima udruge

 • ODRŽIVI RAZVOJ (razvoj ruralnih područja, edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj)
 • DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA (volonterstvo, promicanje društvene solidarnosti, interkulturalni dijalog,
  razvoj civilnog društva, razvoj lokalne zajednice)
 • GOSPODARSTVO (inovatorstvo, poljoprivreda, socijalno poduzetništvo)
 • LJUDSKA PRAVA (zaštita prava i dostojanstva radnika, zaštita obitelji)
 • SOCIJALNA DJELATNOST (pomoć i podrška osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, humanitarna
  pomoć, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih, pomoć u podmirivanju osnovnih životnih potreba
 • ZAŠTITA ZDRAVLJA (Preventivno djelovanje, unapređenje i zaštita zdravlja, unaprjeđenje kvalitete života osoba
  starije životne dobi)
 • ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA (očuvanje prirode, zaštita okoliša, zaštita i održivo korištenje šuma, zaštita i
  održivo korištenje tla, zaštita životinja)

Postani Donator. Uključi se!

Kontakt

 

Vladivoja i Milivoja Lenca 48, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nazovi nas: +385 (0)98 239 320