+385 (0)98 / 239 320 marija.farm2018@gmail.com

SPONZORIRANJE ŠKOLOVANJA

NAČIN UPLATE GODIŠNJE ŠKOLARINE ZA JEDNO DIJETE: Školarina se uplaćuje na Žiro račun udruge Marijina farma u kunama (protuvrijednost 200 USD po srednjem tečaju HNB-a, cca 1300-1400 kn ovisno o tečaju na dan uplate):

Budite Sponzor – Školovanje Djece

Kako platiti godišnje školovanje jednom djetetu?

NAČIN UPLATE GODIŠNJE ŠKOLARINE ZA JEDNO DIJETE: Školarina se uplaćuje na Žiro račun udruge Marijina farma u kunama (protuvrijednost 200 USD po srednjem tečaju HNB-a, cca 1330-1330 kn ovisno o tečaju na dan uplate) i to na sljedeći način:
Svrha plaćanja: Ime i prezime djeteta, godišnje školovanje, Ime i prezime onoga koji financira dijete
Npr: Rose Kabongo, godišnje školovanje, Marija Ivaniš
Napomena: poštivajući etička načela udruge djeca se ne biraju već udruga svakoj osobi dodjeljuje dijete koje će se školovati.
Školska godina započinje u rujnu 2019.
Osobe koje školuju dijete će na godišnjoj razini, barem dva puta, dobivati informacije o djetetu.

Kontakt

 

Vladivoja i Milivoja Lenca 48, 51000 Rijeka, Hrvatska

Nazovi nas: +385 (0)98 239 320