+385 (0)98 / 239 320 marija.farm2018@gmail.com
Ne prestajemo sa humanim ciljevima, primopredaja 35 laptopa, monitora, testatura, miševa za naše najpotrebitije jer samo kvalitetno obrazovanje uz dobar karakter, pretpostavka je individualnoga i kolektivnoga blagostanja,