+385 (0)98 / 239 320 marija.farm2018@gmail.com

U gradskoj vjećnici grada Rijeke, u srijedu 10.travnja s početkom u 18 h održati će se u organizaciji humanitarne udruge “Riječko srce” predavanje o društvenom poduzetništvu kroz rad udruge “Marijina farma” koja potpomaže ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda u Demokratskoj Republici Kongu, gradu Lubumbashi. Predavanje će održati doc.dr.sc. Marija Ivaniš, predsjednica udruge. Prve volonterke, Halima Podrug, mag.med.techn. i Ana Kersulić, mag.oec., ponijeti će nas na putovanje afričkim cestama te prenjeti prisutnima uživo doživljaje i iskustva svog nedavnog boravka u toj državi, kroz prezentaciju i izlaganje, a Stipe Štavlić,baccoec., tajnik udruge, predstaviti će daljnji rad udruge i strateške prioritete.